مجموعه ابعادی ۳۰×۳۰:

محصولات   |  ۳۰×۳۰

FLOOR TILE

 رنگ سعی شده در این مجموعه بازه وسیعی از رنگ‌های متنوع و جذاب آماده شود تا مناسب برای کاربری ودر مکان ها متفاوت باشد. کاربرد مدل‌های کف طراحی و ساخته شده برای استفاده در فضاهای سربسته (کف)، محیط های بهداشتی و سلامت (کیلینیک ها، بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها)، آشپزخانه‌ها، توالت ها، حمام ها، اماکن تجاری و دفاتر کار است. فلسفه طراحی الهام گرفته شده از طبیعت بوده و به همین دلیل سعی شده از رنگ ها و طرح های طبیعی استفاده شود.

سرامیک، کاشی تبریز

Zuma Brown

30x30

سرامیک، کاشی تبریز

Rasolin Beige

30x30

سرامیک، کاشی تبریز

Ramanda Brown

30x30

سرامیک، کاشی تبریز

Piano Beige

30x30

سرامیک، کاشی تبریز

Palermo Blue

30x30

سرامیک، کاشی تبریز

Montblank White

30x30

سرامیک، کاشی تبریز

Limited Wood

30x30

سرامیک، کاشی تبریز

Herb Beige

30x30

سرامیک، کاشی تبریز

Frame Beige

30x30

سرامیک، کاشی تبریز

D-243

30x30

سرامیک، کاشی تبریز

D-236

30x30

سرامیک، کاشی تبریز

D-235

30x30

سرامیک، کاشی تبریز

D-228

30x30

سرامیک، کاشی تبریز

D-227

30x30

سرامیک، کاشی تبریز

Brick Light

30x30

سرامیک، کاشی تبریز

Alor White

30x30

سرامیک، کاشی تبریز

D-242

30x30

سرامیک، کاشی تبریز

Zuma Beige

30x30

سرامیک، کاشی تبریز

Reolanda Light Gray

30x30

سرامیک، کاشی تبریز

Prug Gray

30x30

سرامیک، کاشی تبریز

Piano Light Gray

30x30

سرامیک، کاشی تبریز

Nitro Dark Gray

30x30

جزییات طرح میداس کاشی تبریز

Midas Dark Gray

30x30

سرامیک، کاشی تبریز

Hilton Beige

30x30

سرامیک، کاشی تبریز

Groove Black

30x30

سرامیک، کاشی تبریز

D-245

30x30

سرامیک، کاشی تبریز

D-244

30x30

سرامیک، کاشی تبریز

D-237

30x30

سرامیک، کاشی تبریز

D-230

30x30

سرامیک، کاشی تبریز

D-229

30x30

سرامیک، کاشی تبریز

D-164

30x30

سرامیک، کاشی تبریز

D-114

30x30

سرامیک، کاشی تبریز

Amadis Dark Beige

30x30

جزییات طرح میداس کاشی تبریز

Midas Light Brown

30x30

سرامیک، کاشی تبریز

Rio Bone

30x30

سرامیک، کاشی تبریز

Reolanda Gray

30x30

سرامیک، کاشی تبریز

Ramanda Beige

30x30

سرامیک، کاشی تبریز

Palermo Gray

30x30

سرامیک، کاشی تبریز

Palace

30x30

جزییات طرح میداس کاشی تبریز

Midas Light Brown

30x30

سرامیک، کاشی تبریز

Limited

30x30

سرامیک، کاشی تبریز

Groove Gray

30x30

سرامیک، کاشی تبریز

D-246

30x30

سرامیک، کاشی تبریز

D-241

30x30

سرامیک، کاشی تبریز

D-238

30x30

سرامیک، کاشی تبریز

D-231

30x30

سرامیک، کاشی تبریز

D-216

30x30

سرامیک، کاشی تبریز

D-160

30x30

سرامیک، کاشی تبریز

Amadis Light Beige

30x30

سرامیک، کاشی تبریز

Liza Beige

30x30

جزییات طرح میداس کاشی تبریز

Midas Light Gray

30x30

سرامیک، کاشی تبریز

Rio Beige

30x30

سرامیک، کاشی تبریز

Reolanda Dark Gray

30x30

سرامیک، کاشی تبریز

Palermo Green

30x30

سرامیک، کاشی تبریز

Palermo Beige

30x30

سرامیک، کاشی تبریز

Montblank Black

30x30

سرامیک، کاشی تبریز

Lumber White

30x30

سرامیک، کاشی تبریز

Herb Brown

30x30

سرامیک، کاشی تبریز

Olga Black

30x30

سرامیک، کاشی تبریز

Olga Beige

30x30

سرامیک، کاشی تبریز

D-242

30x30

سرامیک، کاشی تبریز

D-239

30x30

سرامیک، کاشی تبریز

D-232

30x30

سرامیک، کاشی تبریز

D-224

30x30

سرامیک، کاشی تبریز

D-158

30x30

سرامیک، کاشی تبریز

Atlas Dark Gray

30x30

سرامیک، کاشی تبریز

Liza Gold

30x30

به کاتالوگ محصول نیاز دارید؟

تمامی حقوق این سایت و محتوای آن برای صنایع کاشی تبریز محفوظ است   |   طرح و پشتیبانی توسط ترنج